بررسی تاریخ عکاسی ایران

بررسی تاریخ عکاسی ایران -
Bottom

گاهشمار عکاسی

سال ه ق

میلادی

خورشیدی

مناسبت درایران

در جهان

عکس

  ۱۲۴۲

۱۸۲۶

۱۲۰۵

--

قدیمی ترین محصول عکس توسط نیپس

1

۱۲۵۳

۱۸۳۷

۱۲۱۶

--

قدیمی ترین داگروتیپ بازمانده از داگر

2

۱۲۵۸

۱۸۴۱

۱۲۲۰

اولین استفاده ژول ریشار از دوربین داگروتیپ در ایران

سیانوتیپ ها ( چاپ آبی ), فوکس تالبوت اولین کتابش را با نام "مداد نور "که در آن اصل  عکس هاموجود بود ، منتشر کرد .

4

۱۲۶۶

۱۸۴۹

۱۲۲۸

تقدیم آلبوم عکس توسط ملک قاسم میرزا عکس های تخت جمشید

گوستاو لگری کاغذ مومی را ساخت.

5

 

۱۸۵۰

 

 

بلانکوارد اوارد کاغذ آلبومن را ساخت .

 

 

۱۸۵۱

 

 

 اسکات آرچر کلودیون مرطوب را ایجاد کرد .

 

 

 

 

 

 

 

۱۲۶۹

۱۸۵۲

۱۲۳۱

قدیمی ترین سالت پرینت از ایرا ن در متروپولیتن

 

 

 

۱۸۵۴

 

 

کارت ویزیت ,آمبروتیپ

 

 

۱۸۵۵

 

 

کلودیون خشک ,فروتیپ

 

۱۲۷۴

۱۸۵۷

۱۲۳۶

ورود کتاب فتو غرافی به کتابخانه اعتضادالسلطنه(اولین نوشته مربوط به عکاسی در ایران

 

 

۱۲۷۴

۱۸۵۷

۱۲۳۶

اولین عکس های مستند ایران لوییجی پشه –تخت جمشید و..

 

۱۲۷۵

۱۸۵۸

۱۲۳۷

استخدام کارلهیان –شیوع کلودیون در ایران گرفته شدن نخستین عکس های مشهد و...توسط جینوزی شروع یادگیری عکاسی توسط ناصرالدین شاه

 

6

 

۱۸۶۱

 

 

چاپ کربن

 

۱۲۷۹

۱۸۶۲

۱۲۴۱

عکس های مونتابونه از تبریز –تهران-اچمیازین-قزوین-حضورهولتسر در اصفهان

 

 

 

۱۲۸۰

۱۸۶۳

۱۲۴۱

ابداع لقب عکاسباشی  و اعطای آن به آقارضااولین عکاسباشی ایران

 

7

۱۲۸۲

۱۸۶۵

۱۲۴۴

اوج فعالیت های عکاسی ناصرالدین شاه –اولین عکس های شکاریه /سلف پرتره مناظر بناها و ..

 

 

۱۲۸۳

۱۸۶۶

۱۲۴۵

اولین سفر خراسان و عکاسی آقا رضا در مسیر

 

 

8

۱۲۸۵

۱۸۶۸

۱۲۴۷

تاسیس  اولین عکاسخانه عمومی در تهران به مدیریت عباسعلی بیک در خیابان جبا خانه

 

9

۱۲۸۸

۱۸۷۱

۱۲۵۰

ارنست هولستر در ایران

صفحات ژلاتین خشک برومید نقره توسط ریچارد لیچ مادوکس عرضه شد.

 

۱۲۹۰

۱۸۷۲

۱۲۵۱

اولین استفاده از شیشه های خشک توسط احمد خان صنیع السلطنه در ایران

 

 

۱۲۹۱

۱۸۷۳

۱۲۵۲

 

سفر اروپای ناصرالدین شاه و عکس های نادار از او

 

10

۱۲۹۲

۱۸۷۷

۱۲۵۳

تاسیس عکاسخانه پاپازیان در تهران-عکس های علی خان حاکم از اشخاص

 

11

۱۲۹۳

۱۸۷۵

۱۲۵۴

عکاسخانه موسیو فکرد در تهران وارد کننده و فروشنده دارو و لوازم عکاسی

 

 

۱۲۹۶

۱۸۷۸

۱۲۵۷

عکس هاس علی خان حاکم از آذربایجان-نوشته اعتمادالسلطنه در جلد سوم مرآت البلدان در باره عکاسی

 

 

 

۱۸۸۰

 

کاغذ چاپ ژلاتینه در بیرون

 

 

۱۳۰۰

۱۸۸۲

۱۲۶۱

سفر دوم خراسان ناصرالدین شاه عکس های منوچهر خان و حسینعلی اولین روتوش در ایران-اولین عکسبرداری عبدالله قاجار در تهران تاسیس عکاسخانه در تبریز و..

 

 

۱۳۰۵

۱۸۸۷

۱۲۶۶

شروع به کار بنان الملک در دربار ظل السلطان در اصفهان

 

 

۱۳۰۶

۱۸۸۸

۱۲۶۷

سفر سوم اروپا ناصرالدین شاه و آشنایی او با دوربین فوری

اولین تصویر متحرک روی کاغذ فیلم ساخته شد . اولین جعبه دوربین توسط کداک ساخته شد فیلم رول برای صد نوردهی ساخته شد

 

۱۳۰۷

۱۸۸۹

۱۲۶۸

مرگ آقارضا-سفر دوم اروپا اولین عکس های نظامیان در ایران

فیلم رول ترانسپارانت

 

۱۳۰۸

۱۸۹۰

۱۲۶۹

مرگ ژول ریشار-شیوع فروش نگاتیو و عکس به خارجیان و مردم توسط عکاسخانه ها و بعضی تجار

فیلم های نیترات سلولز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۳۰۹

۱۸۹۱

۱۲۷۰

  اولین عکس های مستند از کارخانجات توسط عبدالباقی

 

 

۱۳۱۰

۱۸۹۲

۱۲۷۱

اولین عکس ها از زندانیان مهم

 

 

۱۳۱۶

۱۸۹۷

۱۲۷۶

اولین فیتو گرافی در ایران توسط عبدالله قاجار و شیوع کارت پستال در ایران

 

12

۱۳۱۷

 ۱۸۹۹

۱۲۷۹

سفر مظفرالدین شاه به اروپا با عبدالله قاجار-خرید اولین آگراندیسور از فرانسه

 

 

۱۳۱۸

۱۹۰۰

۱۲۷۸

 خرید اولین سینماتوگراف-عکس های امیرخان قاجار با دوربین فوری از لرستان و خوزستان

 

13

۱۳۱۹

۱۹۰۱

۱۲۸۰

تاسیس عکاسخانه آنتوان سوریوگین در تهران –ومیرزا فرج الله عباداف در مشهدو میرزا مهدی خان در رشت

 

14

 

 

 

 

 

۱۳۲۰

۱۹۰۲

۱۲۸۱

 

اولین فیلم رنگی  ساخته شد

 

۱۳۲۳

۱۹۰۴

۱۲۸۳

 

فیلم های ترانسپارنت اتو کروم توسط برادران لومیر ساخته شد

 

۱۳۲۴

۱۹۰۵

۱۲۸۴

آغاز انقلاب مشروطه-تاسیس عکاسخانه ماشاءالله خان در تهران

 

15 16

۱۳۲۵

۱۹۰۶

۱۲۸۵

صدور فرمان مشروطه-شیشیه های اتوکروم در ایران-تاسیس عکاسخانه روسی خان در تهران

 

17

۱۳۳۱

۱۹۱۲

۱۲۹۱

تاسیس عکاسخانه محمد جعفر خادم در تهران

 

18

 

۱۹۱۳

 

 

    دوربین لایکا ۳۵ میلی متری

 

۱۳۳۳

۱۹۱۴

۱۲۹۳

 

آغاز جنگ اول جهانی- شروع دوره احمدشاهی

 

۱۳۳۹

۱۹۲۰

۱۲۹۹

کودتای رضاخان

اولین عکس رنگی در مجله نشنال جئوگرافی

19

 

۱۹۸۱ 

 

 

     اولین دوربین دیجیتالی سونی ماویکا

 

 

 

۱۹۹۶ 

 

 

   اختراع سیستم پیشرفته عکاسی (APS)