بررسی تاریخ عکاسی ایران

بررسی تاریخ عکاسی ایران -
Bottom

ایران عصر قاجار

کتاب " ایران عصر قاجار از دید مونتابونه عکاس ایتالیایی " به کوشش  مژگان طریقی و با گفتاری از شهریار عدل و محمد ستاری منتشر شد .لوئیجی مونتابونه " هنرمند عکاس، از خاندانی بود که همگی به شغل عکاسی اشتغال داشتند. وی مهمترین عضو این خاندان بود که عکاسی را در شهر تورین ایتالیا جان تازه ای بخشید. تاریخ تولد مونتابونه دانسته نیست. وی در سال ۷۷-۱۲۷۶ قمری معادل با سال ۱۸۶۰ میلادی استودیوی عکاسی خود را در تورین گشود. پس از رونق گرفتن کارش، شعباتی از عکاسخانهْ خود را پس از سال ۱۸۷۰، در شهرهای میلان،‌فلورانس و رم گشود. " لوئیجی مونتابونه " در سال ۱۸۷۷ میلادی فوت کرد .مژگان طریقی گردآورنده این اثر در مقدمه کتاب نوشته است .آلبوم فوق شامل ۷۱ قطعه عکس از مونتابونه است که با اندک تفاوتی در عکسها در سه نسخه به چاپ رسیده است. دو نسخه از آن در گنجینه کاخ گلستان که ۶۲ قطعه عکس دارد و یک آلبوم که در موزه مارچیانای شهر ونیز نگهداری می شود. هر آلبوم بنا بر اهدای آن به افراد مختلف عکس هایی اضافه یا کم شده است. در آلبوم موجود در کاخ گلستان عکسی از بانوان موجود نیست در حالی که در آلبوم فوق چهار قطعه عکس از بانوان گنجانده شده که سه نفر آنها ایتالیایی و یک عکس از بانوان ارامنه اهل تفلیس می باشد عکس های دیگر با مضامین: مناظرشهری، فرهنگ اجتماعی مردم، بناهای تاریخی، مرمت و بازسازی بناها و پوشش مردم، سلسله مراتب اجتماعی وطبقاتی مردم ومشاغل، فضاهای مختلف که نشانگر ارزش و رتبه شغلی وخانوادگی آنها است عکاسی شده است .برخی از عکسها بطور هنرمندانه ای رنگ شده اند که به اصطلاح آن را " دست رنگ " می گویند، که در دو نسخه سیاه و سفید و رنگ شده در آلبوم موجود است .این کتاب می تواند مرجع و راهنمای خوبی برای علاقه مندان به مطالعه و پژوهش در حوزه تاریخ عکاسی ایران می باشد .کتاب" ایران عصر قاجار از دید مونتابونه عکاس ایتالیایی "با مقدمه شهریار عدل، محمد ستاری و بازخوانی و تصحیح ایرج افشار، به کوشش مژگان طریقی توسط انتشارات میردشتی در شمارگان ۲۰۰۰ نسخه و در قالب ۱۹۰ صفحه به شکل عکس دار و چهار رنگ، در دو زبان پارسی و انگلیسی با کاغذ گلاسه به چاپ رسیده.

برای تهیه کتاب به کتافروشی های شهر کتاب مراجعه فرمایید .