بررسی تاریخ عکاسی ایران

بررسی تاریخ عکاسی ایران -
Bottom

نقره نور دیده

کتاب "نقره ی نوردیده " در رابطه با تاریخ عکاسی اراک و مختصری از تاریخ عکاسی خمین ، تحقیق و تالیف نسرین ترابی ، تاریخ نشر زمستان ۱۳۸۸ ناشر مولف ، طرح روی جلد فرزاد ادیبی .

این کتاب   در چهار بخش است که به مروری بر سیر پیدایی و تحولات عکاسی در اراک ، شرح حال عکاسان اراک از قاجار تا کنون ، عکاسی فوری ، مختصری از عکاسی خمین و چند صفحه از نسخ خطی عکاسی پیدا شده در این تحقیق و همچنین بیش از سیصد عکس تاریخی مربوط به دوران قاجار تا ۱۳۵۰ خورشیدی در این مجموعه به چاپ رسیده است . در میان عکسهای این مجموعه به تصاویری از امیرخان قاجار (سیف الدوله دوم ) ، ابوالفضل میرزا عضد السلطان پسر چهارم مظفرالدین شاه و ۳۲ عکس مربوط به منطقه اراک از آلبومی در کتابخانه ی دانشگاه لایدن هلند و... به چشم می خورد . 

برای تهیه کتاب با شماره ۰۹۱۹۴۷۰۴۰۰۲ خانم ترابی تماس بگیرید .